5/2 Församlingens årsmöte

10.00 vi inleder med nattvardsstund sedan fortsätter vi med årsmöte och servering