Scoutläger STÖRRE

Ca 25 av Arkhyttans scouter och ledare åker på riksscoutläger i Värmland dit över 4000 equmeniascouter kommer.