Kapellets historia

Det som vi idag kallar Arkhyttans kapell hade från början namnet Lövhöjden och byggdes gemensamt av Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och Blåbandsföreningen 1929.

Arkitekt var Karl Johan Broström, rektor vid Bachmanska slöjdskolan i Hedemora och byggmästare var Karl Leandersson.

Drivande för tillkomsten av samlingslokalen var bl.a. färgaren Leander Ericson, Edvin Skinnars och Erik Arkfors.

I ritningen ingick även en lägenhet på ett rum med kök på andra våningen. Denna färdigställdes några år efter själva lokalen. Idag används lägenheten till barn- och ungdomsverksamheten.

1987 invigdes tillbyggnaden på lokalen, avsedd fär ungdoms- och samkvämsverksamhet. Tillbyggnaden är ritad av Urban Knabäck.