OM FÖRSAMLINGEN

Arkhyttans Equmeniaförsamling är en liten kristen församling med ett 10-tal medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan och dess region Mitt.
Vi firar gudstjänst nästan varje vecka (under sommaren varannan) där alla som vill är välkomna att delta. Oftast är vi Arkhyttans kapell men med jämna mellanrum även på Skedvigården och ibland har vi friluftsgudstjänster.
Vi har ingen anställd personal. Oftast håller vi i gudstjänsterna själva men ibland kommer någon från andra församlingar eller samfundet (Equmeniakyrkan) som predikar. Vi har även gemensamma gudstjänster med Säterbygdens församling några gånger/år.
För att bli medlem ska du tro på Jesus Kristus som frälsare och vara döpt. Det kostar inget att vara medlem i församlingen utan var och en ger efter möjlighet och vilja i tid, engagemang och pengar.
Församlingen är medlem i Vikarbygården ideell förening och Sjukhuskyrkan Dalarnas frikyrkoråd.

Församlingen är ett eget beslutande organ där varje medlem har en röst. Varje års väljs styrelse och ordförande. Det finns även en föreståndare som har det pastorala ansvaret. (Se under kontakt för aktuell information)