ARKHyttans equmeniaförsamling

Arkhyttans Equmeniaförsamling tillhör Equmenia-kyrkan. Ett kristet samfund som består av ca 820 församlingar i Sverige. Vår församlingen bildades 1885 och drivs ideellt. Idag består församlingen av 13 medlemmar.

Equmenikyrkans gemensamma vision är:
EN KYRKA FÖR HELA LIVET
– där mötet med Jesus Kristus förvandlar
dig, mig och världen.

Alla är välkomna till våra gudstjänster och samlingar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap där vi får möta Gud, varandra och oss själva med Jesus Kristus i centrum.

Vi har en styrelse som väljs av församlingens medlemmar. Högsta beslutande organ är församlingsmötet där varje medlem har en röst.
Den som bekänner Jesus Kristus som frälsare och Herre samt är döpt kan bli medlem i församlingen. Det finns även möjlighet att bli medlem i väntan på dop.

Anna Knabäck

Ordförande

073 -746 64 98

aknaback@gmail.com

Inga-Lena Fredrixon

Föreståndare

070-359 76 58

ingalenax@gmail.com

Bankgiro: 5598-8984
Swish: 123 558 42 97
Organisationsnummer: 882600-5251