Program

Scouter torsdagar 18:00
Trasmöte måndagar udda veckor 13:00

Vid nattvard har vi alltid alkoholfritt vin och oftast glutenfritt bröd.