Program

Scouterna ses på torsdagar 18:00-19:30 familjescout vissa lördagar.

Stickcafé på måndagar 13:00-15:00

Vid nattvard har vi alltid alkoholfritt vin och oftast glutenfritt bröd.