Scoutpatruller

UTMANARE

Utmanare är de scouter som är 15 år och uppåt och går i årskurs 9 eller gymnasiet.

Dag Fredrixon

Kårchef /Scoutledare

070-633 97 38

d.fredrixon@gmail.com

Ylva Sundmark

Scoutledare Upptäckare och Utmanare

070-381 81 76

avlysund@gmail.com