Scoutpatruller

ÄVENTYRARE

Äventyrare är de scouter som är 12-14 år och går i årskurs 6-8.

Dag Fredrixon

Kårchef /Scoutledare

070-633 97 38

d.fredrixon@bredband.net

Jakob Knabäck

Scoutledare Äventyrare

073-712 42 53

jknaback@hotmail.com