VÅra Gudstjänster

Vi firar gudstjänst regelbundet. Alla som vill är välkomna att delta.

Gudstjänsten är ett tillfälle för bön, lovsång, undervisning och delande. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard.
Oftast är vi Arkhyttans kapell men ibland på andra platser. Se länk aktuellt program nedan.