Vår tro

Equmeniakyrkan har sin grund i baptism, metodism och den tidigare Missionskyrkan.
Vår församling har sin grund och tradition i baptismen. Ledord är tro, frihet och gemenskap.
Vi ser Bibeln som Guds ord och källan till personlig tro, när vi läser den kan vi lära känna Gud och vad Gud vill med våra liv.


Frihet handlar om den enskildes tro och församlingens förhållande till staten. Baptister har alltid hävdat att varje människa måste fritt få välja sin tro. Konsekvensen för baptister har blivit en övertygelse om troendedop och religionsfrihet.


Man får göra ett medvetet val utifrån den kunskap och erfarenheter man har av Gud och den kristna tron. Jesus Kristus är den kristna trons centrum och hans gärning har en avgörande betydelse for den personliga tron och för hela världen. Det är i dialog
med honom och andra kristna som vi kan komma fram till hur vi ska leva vårt kristna liv.

Det är utifrån detta som också vår församling bedriver sin verksamhet. Det innebär
att alla är välkomna till de gudstjänster och samlingar som vi anordnar och att delta i
gemenskapen kring nattvardsbordet.

Här kan du läsa mer om kristen tro och vad equmeniakyrkan står för: https://equmeniakyrkan.se/tro/