EQ kvinna

EQ kvinna Arkhyttan är församlingens kvinnoförening. Vår förening stöttar bland annat fadderverksamhet i norra Thailand och skickar förbandsmaterial till Kongo-Kinshasa.

Måndagsr är det ”trasmöte” då det rivs förband och stickas under samtal och enkelt fika.
Varje höst brukar föreningen anordna en kak-och smörgåsbuffé där intäkterna går till fadderverksamheten.

Ordförande: Solweig Knabäck 070-238 83 18