equmenia Stora Skedvi

Equmenia Stora Skedvi är församlingens barn- och ungdomsförening och är en del av equmenia.

Föreningen har en egen styrelse och egen ekonomi. Just nu är det framförallt scoutverksamhet som bedrivs i föreningen.

Ordförande är Dag Fredrixon tel.070-633 97 38