”Det kan vi inte berätta”

Söndag 22 maj 18:00 – berättelser från Eurasien och Kaukasien. Gudstjänst med Cecilie Larsen internationell samordnare i Equmeniakyrkan.