Stilla kväll i kapell

-en stund för andhämtning och sinnesro. Söndag 3 juli 19:00, nattvard. Tema: förlorad och återfunnen. Inga-Lena Fredrixon, musik: A&J Knabäck