Pilgrimsvandring

Söndag 18 september 13:00

Vi samlas vid Nygårdarne 9 (mellan Hysta och Arkhyttan, sväng in vid busskuren) för en ca 4 km lång vandring på skogsvägar och stigar.Att vara pilgrim är att göra både en yttre och en inre vandring.
Vi kommer under större delen att tillsammans gå i långsamt tempo under tystnad för att få möjlighet att reflektera kring pilgrimens sju nyckelord.
Medtag något att dricka och gärna med något att äta så avslutar vi med att fika tillsammans.
Ingen anmälan behövs.

Ledare och kontakt för frågor : Inga-Lena Fredrixon tel.070-359 76 58
kontakt@arkhyttanskapell.se