Adventsotta 27 november 08:00

Första adventsgudstjänst på morgonen. Scouter medverkar. Smörgås serveras efter.